Tiimissä on voimaa

Miksi usein herätään vasta silloin tekemään jotain, kun asiat menevät huonosti ja motivaatiokin saattaa olla karkuteillä? Olisiko mahdollista työskennellä jo etukäteen sen eteen, mikä on toivetila.

Ongelmia on aina, mutta yleensä ongelma ei ole ongelmien olemassaolo, vaan odotus siitä, että ongelmia ei olisi. Monet ongelmat voidaan eliminoida, mutta aina tulee uusia ja tärkeintä on se, että tiimin jäsenillä on keinoja, joilla niistä päästään eteenpäin. Ihmiset ovat usein työtehtävissä, joissa ratkaistaan ongelmia joko oman organisaation tai asiakkaan puolesta. Tuloksen kannalta tärkeää on, että ei keskitytä ongelmaan vaan siihen, miten asia ratkaistaan.

 

MILLAISTA TARINAA KERROTTE TIIMISTÄNNE?

Tiimissä ja sen jäsenissä on paljon potentiaalia. Osaamista tiimillä on työvuosissa kaikkien jäsenten työvuodet yhteensä. Asiantuntemus löytyy tiimistä ja tiimi itse tietää, mikä toimii ja missä ovat heidän vahvuudet ja mitä he voivat vielä kehittää. Kaikkien näkökulmat ovat tärkeitä ja kun ylhäältä vielä valutetaan selkeät tavoitteet, voi tiimi itse yhdessä hyvän vetäjän kanssa löytää parhaat keinot niihin päästäkseen.

Valmentaja voi auttaa tiimiä työskentelemään tehokkaasti hyvässä ja motivoivassa työyhteisössä, nostaa esiin voimavaroja, viedä kohti ratkaisuja, auttaa kokonaiskuvan luomisessa ottaen huomioon kaikkien näkökulmat.

Valmennusta varten on tärkeää tehdä hyvin esityö ja määrittää yhteinen pohja varsinaiselle workshopille ja asiakkaan tavoitteelle ja käyttää asiakkaan käyttämää kieltä. Taustatietoja on täsmennettävä kaikkien tiimin jäsenten osalta. Tällä autetaan tiimiä olemaan tehokkaampi, olemaan tietoinen tavoitteista ja myös ottamaan vastuuta workshopin aikana.

Workshopissa selvitetään mitä jo osataan ja tehdään vahvuudet näkyviksi. Autetaan tiimiä myös ilmaisemaan havaintojaan käytännössä. Toisin sanoen autetaan heitä huomaamaan, kuinka hyviä he jo ovat. Tämä motivoi ja tuo optimismia ja sinnikkyyttä kohti tulevaisuutta. Ratkaisukeskeisin menetelmin löydetään tiimille uusia tapoja tehdä asioita paremmin ja huolehditaan kaikkien sitoutumisesta asiaan. Jokainen tiimin jäsen otetaan huomioon ja työskentely on tasa-arvoista.

Seurannan merkitystä ei voi enempää painottaa. Tietyn ajan jakson jälkeen on hyvä fokusoida jälleen tavoitteeseen ja käydä yhdessä ja yksi kerrallaan läpi, mitä on tapahtunut, mikä on paremmin, miten he ovat sen tehneet ja mistä he ovat erityisen ylpeitä.  Kokemuksia on tärkeää vaihtaa ja onnistumisien jakamisessa voi aina painottaa, mitä pitää huomioida, jotta muutkin voivat tehdä saman. Luottamuksen ja motivaation ylläpidossa auttaa palautteen anto toisille niistä asioista, joista ollaan vaikuttuneita. On tärkeää muistaa katsoa yhdessä, mitä tekemällä päästäisiin vielä yksi askel eteenpäin.

 

Ota yhteyttä:

Maarit Halmela
Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach
maarit.halmela@goalgo.fi
050 435 2381

 

 

IF POSITIVE CHANGE IS NOT NOTICED, IT WILL GO AWAY