Referenssit

Lue mitä asiakkaat kertovat valmennuksista

Smartum

Smartum Oy:llä ihminen nähdään kokonaisena ja työ merkityksellisenä osana hyvän elämän mahdollistamista rajoittamisen sijaan. Halusimme antaa henkilöstöllemme mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kasvuun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta ja samalla kehittää arvostavaa vuorovaikutusta työyhteisössämme. Valitsimme tähän kahden kuukauden valmennukseen kumppaniksi valmennusyrityksen GoalGo Oy ja valmentajaksi Maarit Wallinin.

Ryhmämme tapasi Maaritin kanssa kolme kertaa, ja jokainen sai myös mahdollisuuden käydä itsenäisesti Maarit coachingissa. Verkkokurssi ja Maaritin inspiroivat valmennustapaamiset, joissa oli avoin ja keskusteleva ilmapiiri, auttoivat valmennukseen osallistuneita smartumilaisia katsomaan asioita myönteisen ajattelun kautta. Saimme käyttöömme myös kannustavia ja konkreettisia työkaluja, joiden avulla jokainen pystyy vahvistamaan työ- ja henkilökohtaisen elämän polkua omalla ajattelullaan ja toimillaan. Valmennusohjelma antoi tilaa omille oivalluksille.

Valmennus koettiin hyödylliseksi sekä henkilökohtaisesti että työyhteisön kannalta ja sen avulla henkilöstömme oppi sekä itsestään että toisistaan lisää.

Smartumin puolesta voin suositella GoalGo Oy:n Maarit Wallinia työyhteisöjen valmennuksiin.

Smartum Oy, Suvi Widgren, Johtaja

Haaga-Helia

Haaga-Helian myynnin koulutusohjelman opiskelijat  järjestivät Sales Forum 3 tapahtuman,  jossa yhtenä aiheena oli tulevaisuus ja myyjän työ ja siinä vaadittavat osaamiset.

Maarit Wallin GoalGo Oy:stä avasi kuulijoille tulevaisuuden myyntityön vaatimuksia, murrosta ja nopeutunutta rytmiä. Inspiroivalla tavalla hän kävi läpi yhteisten tavoitteiden ymmärtämistä, asiakaslähtöisyyttä, luottamuksen rakentamista, itsetuntemusta ja itsensä johtamista, sosiaalisia taitoja ja arvostavaa vuorovaikutusta, verkostoitumista, digitaalisuuden ja datan hyödyntämistä ja toimintaympäristön tuntemista.

Luennon avulla myynnin opiskelijat saivat vahvistusta sille, että myyntityötä arvostetaan ja opiskelun kautta heillä on mahdollisuus saada myynnin työpaikka, jossa he saavat toteuttaa itseään, kehittyä, tuottaa hyvää työnsä kautta ja menestyä.

Haaga-Helian puolesta voin suositella GoalGo Oy:n Maarit Wallinia vastaaviin tilaisuuksiin.

Haaga-Helia, Pirjo Purovesi, Lehtori, KTM, Liiketalouden koulutusyksikkö

Isännöintiliitto

Isännöintiliitto järjesti palveluverkostoon kuuluville yrityksille Lisävirtaa myyntiin-tilaisuuden, jossa Maarit Wallin GoalGo Oy:stä piti inspiroivan puheenvuoron aiheesta ”Arvoa asiakkaalle konsultoivalla myynnillä ja ihmiseltä ihmiselle tekemisellä”.

Maaritin puheenvuoro antoi kuulijoille oivalluksia, uusia ajatuksia ja havainnollisia työkaluja  tehostamaan heidän palveluidensa myyntiä isännöitsijöille ja taloyhtiöille.

Maaritin luento toimi erittäin hyvin ja uudet ajatukset alkoivat virrata ja niitä otettiin heti käyttöön mm. ryhmätöissä, joita tehtiin luennon jälkeisessä workshopissa.

Isännöintiliiton puolesta voin suositella GoalGo Oy:n Maarit Wallinia vastaaviin tilaisuuksiin.

Isännöintiliito, Inka Kovanen, Tapahtumatuottaja

Suomen Markkinointiliitto

GoalGo Oy:n Maarit Wallin toimi helmikuussa 2020 MARKin valmentajana. Hän piti jäsenillemme Suunta Eteenpäin-valmennuksen, joka keskittyi itsetuntemuksen ja omien työelämätaitojen kehittämiseen. Samalla kuulijat  saivat tukea myös omaan elämänhallintaan.

Maarit toi valmennuksessa esiin vahvasti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvän näkökulman ja kuulijat saivat mukaansa innostavia ja konkreettisia käytännön työkaluja.

Valmennus koettiin hyödylliseksi ja motivoivaksi. Maaritin tapaa esittää asiat selkeästi, positiivisesti ja kannustavasti, kehuttiin palautteissa. MARKin puolesta voin suositella GoalGo Oy:n Maarit Wallinia valmentajaksi.

Suomen Markkinointiliitto, Sanna Laakkio, Toiminnanjohtaja

Ratkaisukeskeinen valmennus

Annika Vallo, Master Suomi Oy osallistui Maarit Halmelan ratkaisukeskeiseen valmennukseen. Lue tästä Annikan kokemuksia valmennuksesta: Työssä menestyminen ei luo merkityksellisyyttä

Museokortti

Maarit luennoi Museokortin myyntiä käsittelevässä verkkoseminaarissa aiheesta ’Tavoitteena merkityksellinen ja tuloksellinen myyntityö’. Yhteistyö oli sujuvaa. Puheenvuoro oli selkeä ja informatiivinen ja toi päiväämme tärkeitä näkökulmia inhimillisyydestä ja empatiasta osana myyntityötä. Museokortin puolesta voin suositella Maarit Wallinia vastaaviin tilaisuuksiin.

Museokortti, Elina Makkonen, Museokoordinaattori