Muutokseen sopeutuminen

Tiimien muutosvalmennus vie kohti toivottua tulevaisuutta

Nyt kun ollaan palattu kesälomilta, on muutosvalmennus ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Keväällä meidän tuli poikkeuksellisissa olosuhteissa sopeutua muutokseen nopeasti sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä. Nyt on saatu hetki huokaista, mutta projekti jatkuu yhä, eikä sille näy päätöspäivämäärää.

Epävarmuudesta on tullut kaikkien asia. Ei pelkästään pandemia, mutta myöskin globalisaatio, ilmaston muutos, teknologian kehitys ja digitalisaatio ovat muuttaneet maailmaa ja työntekoa ympärillämme. Organisaatiouudistukset ovat yleistyneet.

Muutosvastarinta on luonnollista

Muutokset saattavat olla joskus mielelle hankalia, koska kaipaamme rutiineja ja ennustettavuutta.  Jotta muutokseen voidaan työpaikoilla suhtautua joustavasti, on tuen saaminen tärkeää. Tässä johdon esimerkki on tärkeässä roolissa. Esimies on avainasemassa ja hänellä tulee olla kykyä tunnistaa ihmisten erilaisuutta muutokseen sopeutumisessa ja motivaatiotekijöitä.

Kaikki muuttuu koko ajan

Työn voimavarojen ja vaatimusten on oltava tasapainossa. Luottamus alaisten ja esimiehen välillä on kaiken perusta ja se tukee muutoksissa, vaikuttaa työilmapiiriin ja edesauttaa työhyvinvointia. Tarvitaan myös tehokasta muutosviestintää ja riittävää viestin toistamista. Tämä ei tietysti muutoksessa yksinään riitä ja tarvitaankin mukana oleva tiimi, jonka hyvä asenne ratkaisee.

Muutosvalmennus auttaa uuden suunnan löytämisessä

Perusajatuksena on suunnata energiaa toivotun tulevaisuuden hahmottamiseen. Tehdään lisää sitä, mikä toimii ja löydetään yhdessä rinnalle uusia toimintatapoja, joilla luodaan hyvää tulevaisuutta ja mennään kohti määrättyä tavoitetta. Virheitä tulee varmasti matkan varrella tehtyä, ja ne tulee sallia ja oppia niistä. Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta kannattaa kuitenkin huomioida hyödyllinen muutos ja pienet hyvät asiat.

Yksilötasolla jokainen tietää kestävyytensä rajat parhaiten itse

Ahdistusta tuovista tilanteista voidaan selvitä työkavereiden, perheen ja ystävien tuella.  Omat kokemukset, vahvuudet ja tukiverkosto auttaa menemään eteenpäin. Vastuu on meillä itsellä. Joskus voi olla tarpeellista päästää irti joko ihmisistä, asioista tai paikoista, jotta uutta voi syntyä. Itseohjautuvuus ja oman työn tuunaaminen kannattaa. Tutkimalla asioita ja tarttumalla asioihin, mihin voit vaikuttaa, päästään pienin askelin eteenpäin. Kaikkeen ei ole tarpeellista kiinnittää huomiota.

Muutososaaminen on saatava kasvuun

Tavoitteena tulisi aina olla yhteistyön ja tuottavuuden lisääminen. Jokaisen yrityksen tulisi vahvistaa tiimien kykyä vastata muutoksiin nopeammin. Tämän kehittämiseen on useita tapoja. Voidaan tehdä tavoitteellisia muutosprosesseja tai jatkuvaa arkityön tehostamista. Huomioon on otettava myös ulkopuolelta tulevat muutostilanteet, jotka aiheuttavat sen, että halutaan puolustaa vanhaa ja on haasteellista nähdä muutoksen mielekkyyttä.

Tässä voi auttaa säännölliset kokoontumiset, jotka tukevat merkittävästi sopeutumista ja jaksamista. On uskallettava kysyä näissä tapaamisissa: mitä meille kuuluu, missä ollaan, mihin suuntaan haluamme mennä? Joskus on tarpeen mennä eteenpäin myös asiantuntijan avulla, jolloin voidaan neutraalilla tavalla lähteä selvittämään, mitä on tapahtunut, miksi muutosta tarvitaan, mitä halutaan muuttaa ja millä keinoin.

Työelämässä jatkuva muutos on arkea ja muutosvalmius on osa ammatillisuutta ja arvokas tulevaisuuden työelämätaito

Oma itsetuntemus, muutosjoustavuus ja kyky toimia erilaisissa olosuhteissa auttaa meitä epävarmuudessa. Optimistisuus, oman työn kehittäminen ja asioihin vaikuttaminen vievät meitä kohti menestystä. Ihmiset, jotka menestyvät työssään, muodostavat muutosvalmiin organisaation, joka on yrityksille yksi tärkeimmistä kilpailukyvyn takaajista.

GoalGo auttaa organisaatiotasi muutostilanteen läpiviennissä. Löydetään yhdessä uusia näkökulmia, vältytään epävarmuuden tunteelta, ymmärretään hyödyllinen muutos ja mennään kohti toivottua tulevaisuutta. Tarjoamme valmennusta, konsultointia, coachingia, työpajoja ja sparrausta muutostilanteisiin. Ole yhteydessä ja kerro tavoitteistasi, niin sovitaan sinulle tai yrityksellesi sopivin toimintatapa.

Ota yhteyttä:

Maarit Halmela
Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach
maarit.halmela@goalgo.fi
050 435 2381

business coaching maarit halmela

Lue myös Business coaching – mihin sitä tarvitaan?

Lue myös Vaikuttaako yrityksen strategia henkilöstötyytyväisyyteen tai asiakaskokemukseen?