Maarit Wallin

Maarit Wallin

 RATKAISUKESKEINEN VALMENTAJA

Valmennan ja luennoin inspiroivasti ja kannustavasti kokonaisuuksista, joissa työelämä on merkityksellinen osa hyvää elämää. Tuon kaikissa aiheissani mukaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvän näkökulman.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus konsultoivan myynnin ja asiakasyhtiöiden liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Jokaisessa työssäni olen nauttinut ihmisten kanssa työskentelystä. Vahvuuksiani ovat työkokemuksen ja täydennyskoulutuksen kautta kehittynyt ymmärrys työelämän vaatimuksista, yritysten liiketoiminnoista eri toimialoilta, kokonaisuuksien hahmottaminen ja asiakaspalvelutaidot.

Persoonana olen utelias ja teen työtäni sydämellä. Koen, että muutos on aina mahdollisuus ja on hyvä antaa tilaa luovuudelle ja uusille näkökulmille. Samalla on tärkeää arvostaa myös olemassa olevaa ja vahvistaa sitä, mikä jo toimii.

On hyvä alkaa työskennellä sen eteen, mikä on toivetila.

Yritykseni arvoja ovat kehittyminen, luotettavuus, yksilöllisyys ja yhteistyö. Nämä arvot, inhimillisyys, empatia ja arvostava vuorovaikutus ovat punaisena lankana kaikissa yritykseni palveluissa. Mukautan yksityiskohdat aina asiakastani kuunnellen ja tilanteen erityispiirteitä huomioiden.

Valmennukseni perustuvat ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Sovellan työssäni Helsingin Yliopiston ratkaisukeskeinen valmentaja/coach -tutkinnon oppeja. Olen myös sertifoitu EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen käyttäjä.

Ratkaisukeskeisestä valmennuksesta

Ratkaisukeskeinen valmennus on tapa hakea suuntaa eteenpäin. Se soveltuu moniin tilanteisiin, joissa halutaan saada aikaan muutosta tai saavuttaa määrätty tavoite. Ratkaisukeskeisen työtavan perusajatuksena on suunnata energia toivotun tulevaisuuden hahmottamiseen. Tehdään lisää sitä, mikä jo toimii.  Eteenpäin menoa varten etsitään voimavaroja ja tehdään päätöksiä, joilla luodaan hyvää tulevaisuutta. Valmennuksessa vallitsee luottamus ja arvostus. Valmennuksen sivutuotteena syntyy innostusta ja voimaantumista.

Elämä on muutosta

Mitä odotat tulevaisuudelta?