EASI-KÄYTTÄYTYMIS- JA MOTIVAATIOKARTOITUS  

Käyttöalueita:

Itsetuntemuksen ja itsensä kehittäminen

Tiimityön ja työilmapiirin kehittäminen

Myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

MIKSI EASI?

Osallistujille nopea tehdä, vastaaminen vie keskimäärin 15 min.

Valmiit tulosraportit erilaisiin tarkoituksiin.

Monipuolisesti erilaisia ryhmäanalyysejä ja -raportteja.

Ymmärrettävä viitekehys erilaisen käyttäytymisen ymmärtämiseen.

Fokus kehittymisessä, antaa yksilöllisiä kehittymisehdotuksia.

Tulosten hyödyntäminen selkeiden tulosraporttien avulla myös valmennuksen jälkeen helppoa.

 

MITEN EASI EROAA MUISTA TYÖKALUISTA?

Perustuu Costa ja McRaen tekemiin käyttäytymistutkimuksiin ja niiden pohjalta rakennettuun viiden faktorin (Big Five) malliin.

Keskittyy työkäyttäytymisen havainnollistamiseen, se ei siis kuvaa vastaajan koko persoonallisuutta.

Testin luotettavuus ja pätevyys ovat erinomaisella tasolla, kehittämisessä hyödynnetty moderneja testiteorioita.

Antaa nykyhetken kuvan käyttäytymisestä: tilanteen tai työympäristön muuttuessa voidaan tuloksissakin nähdä muutoksia.

Tarkastelee käyttäytymisen suhdetta motivaatioon; työkalu työn ei-motivoivista tekijöistä sekä osaamistarpeista keskusteluun.

Tarkastelee työkäyttäytymisen lisäksi vuorovaikutusta, motivaatiota ja oppimistyyliä sekä antaa jokaiselle osa-alueelle yksilöllisiä kehittymisehdotuksia.

EASI:ssa vastaajan tuloksia verrataan suomalaiseen vertailuaineistoon, joka on edustava otos työelämässä työskentelevien henkilöiden vastauksia.

EASI auttaa lisäämään itsetuntemusta ja tunnistamaan omia motivaatiotekijöitä

 

 

KÄYTTÄYTYMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Käyttäytyminen muuttuu todennäköisemmin, jos henkilö tiedostaa ja tunnistaa omat vahvuudet ja kompastuskivet. Vuorovaikutustaidot kehittyvät, kun ymmärrämme ja hallitsemme erilaisia viestintätyylejä ja tiedämme, kuinka vuorovaikuttaa työkavereiden kanssa paremmin.

 

 

OSAAMISTA IHMISTEN JOHTAMISEEN

Esimiehen taitoja ihmisten johtamisessa voidaan kehittää EASI-työkalua hyödyntäen. Hyvä itsetuntemus ja kyky kohdata ja motivoida erilaisia ihmisiä antavat esimiehelle etulyöntiaseman tavoitteisiin pääsemisessä ja tuloksellisessa tiimin johtamisessa. Kuiluanalyysin ja kehittämisehdotusten ansiosta EASI soveltuu myös hyödynnettäväksi kehityskeskusteluissa.

Kehitä tuloksellisemmin

 

Ei ole yhdentekevää, minkälaisia menetelmiä ja kartoituksia valmentamisessa käytetään. Laadukas ja hyvin rakennettu työkalu tuo valmentamiseen selkeän viitekehyksen sekä lisää valmennusten vaikuttavuutta ja tehostaa ajankäyttöä.