business coaching

Coachingilla kohti tavoitetilaa

Business Coaching – Mihin sitä tarvitaan?

Business coaching jakaa mielipiteitä. Aina silloin tällöin minulta kysytään, että mihin ihmeeseen sitä coachingia oikein tarvitaan organisaatiossa?

Itse coachina voin vastata, että coaching auttaa monessa asiassa. Meillä jokaisella on paljon tietoa ja taitoa, mutta kaiken työkiireen keskellä, tulee kuitenkin tätä potentiaalia käytettyä aivan liian vähän. Pelkästään se, että voi rauhassa istua coachin kanssa omien asioiden äärelle säännöllisesti, saa aikaan hallinnan tunnetta ja positiivisuutta työasioiden suhteen. Coachingin vaikuttavuus näkyy yleensä ajankäytön, tuloksien ja tuottavuuden parantumisena.

Riippumatta positiosta organisaatiossa business coaching voi tarjota hyötyjä

Johdon kanssa työskennellessäni, olen huomannut, että ulkopuolista coachia tarvitaan sparraukseen ja ajattelun haastamiseen. Kun oivallus syntyy, löytyvät keinot eteenpäin menolle vaikeissakin asioissa. Tarvetta on myös kuuntelijalle, jolle voi luottamuksellisesti kertoa myös niistä asioista, joista ei muille halua avautua. Usein puhutaan myös asioista, joista ei ole tapana puhua.

Business coaching voi tehostaa esimiesten ja henkilöstön yhteistyötä

Coaching on aina tavoitteellista ja heti ensimmäisessä tapaamisessa olisi hyvä määritellä tavoite, mihin halutaan mennä. Tämä voidaan tehdä niin, että coachi ja couchattava sopivat siitä yhdessä. Usein otan mukaan ensimmäisen tapaamisen alkuun myös esimiehen, jolloin tavoiteasetannassa otetaan huomioon myös hänen toiveensa. Sen jälkeen jatkan kahdestaan coachattavan kanssa kohti tavoitetilaa.

Puramme onnistumisen esteet, otamme aiemmasta mukaan jo hyvin toimineita käytäntöjä ja löydämme uusia näkökulmia ja toimintatapoja, jotka auttavat eteenpäin menossa. Viimeiseen tapaamiseen esimies tulee jälleen mukaan ja käymme yhdessä läpi onnistumiset. Tässä vaiheessa on tärkeää myös varmistaa, että tavoitteen saavuttaminen edesauttaa myös jatkossa tapahtuvaa kehittämistä ja oppimista.

Valmennus lisää itsetuntemusta

Coachingilla voidaan myös lisätä itsetuntemusta, joka on tärkeä työelämätaito. Lähtökohta henkilökohtaiselle kehittymiselle vaatii käyttäytymistyylin, vahvuuksien, kompastuskivien ja motivaatiotekijöiden tunnistamista. Näiden osa-alueiden läpikäynti avaa mahdollisuuden oman itsen ja oman työn kehittämiselle. Motivaatiotekijöiden avulla päästään myös tavoitteellisemmin kohti tarpeita vastaavaa työuraa. Itse coachina tehostan tätä prosessia aina EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla. 

Kuuntelu ja oikeiden kysymysten kysyminen on coachin tehtävä

Coachingissa tärkeätä on läsnäolo, tasa-arvoinen työskentely, luottamus ja hyvä kemia. Ensimmäinen tapaaminen meneekin usein tutustumiseen ja yleiseen tilannekartoitukseen. Kun tämä vaihe tehdään hyvin, on työskentely sen jälkeen huomattavasti hedelmällisempää ja avoimuus asioista lisääntyy. Joskus on myöskin hyväksyttävä se, että kemia ei toimi ja silloin ei kannata väkisin runnoa prosessia eteenpäin.

Aika usein ensimmäisessä tapaamisessa kuulen lausahduksen siitä, miten helpottavaa on, kun saa kertoa jollekin omista mieltä askarruttavista asioista. Joskus tosiaan riittää sekin, että joku vain kuuntelee ja kyselee. Tässä ensimmäisessä tapaamisessa saattaa keskustelujen myötä muodostua hyvä kuva siitä, mitkä asiat ja teemat nousevat eniten pintaan. Tästä ”ongelmakehästä” on hyvä päästä nopeasti eteenpäin.

Coachin ammattitaitoa on se, että hän osaa kuunnella ja kysyä oikeita kysymyksiä ja johdattaa keskustelua eteenpäin kohti toivottua tavoitetilaa.  Tavoitteena on aina kirkastaa se asia, mitä halutaan haastavan tilanteen tilalle ja minkälaista tekemistä halutaan lisää. Tätä työtä ei tehdä puskemalla, vaan ohjaten ja tukien ja ratkaisu voi olla moninainen.

Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen

Jokainen coaching-tilanne on aina ainutlaatuinen ja sen tutkimiselle on annettava aikaa. 

Coachina nautin siitä, että saan tehdä matkaa yhdessä coachattavan kanssa kokeillen ja luovien. Keskeneräisyys ja epätietoisuus matkan varrella täytyy hyväksyä, mutta tärkeätä on pitää katse aina luottavaisesti eteenpäin. 

On tullut niin monta kertaa todistettua se, että ratkaisut ovat ihmisessä itsessään ja minun tehtäväni coachina on houkutella esiin juuri tämä asiantuntemus ja myönteiset tunteet. Jo pienetkin ratkaisut voivat tuottaa isoja muutoksia. 

Coachingia voidaan käyttää organsiaatiossa esimerkiksi seuraaviin asioihin

 • johtamisen kehittämiseen
 • yksilö- ja tiimityön kehittämiseen
 • uuden suunnan ja toimintatapojen löytämiseen
 • osaamisen kehittämiseen
 • asioiden priorisointiin
 • työtapojen tehostamiseen
 • ongelmatilanteiden ratkaisuun
 • tavoitteisiin pääsemiseen
 • muutosmyönteisyyteen
 • itseohjautuvuuteen
 • itsetuntemuksen lisäämiseen
 • ajanhallinnan kehittämiseen
 • motivaation lisäämiseen
 • työhyvinvoinnin lisäämiseen

Ota yhteyttä:

Maarit Halmela
Ratkaisukeskeinen valmentaja/coach
maarit.halmela@goalgo.fi
050 435 2381

business coaching maarit halmela

Lue myös Tiimissä on voimaa

Lue myös Vaikuttaako yrityksen strategia henkilöstötyytyväisyyteen tai asiakaskokemukseen?